Indhold

Generalforsamlingen: Sådan træffes beslutning om genoptagelse af et selskab

Selskabets ledelse fratræder automatisk, når selskabet bliver oversendt til tvangsopløsning, og derfor skal generalforsamlingen træffe beslutning om, hvem der skal indtræde i selskabets ledelse. 

For at selskabet kan genoptages, skal ejerne på generalforsamlingen træffe beslutning om at genoptage selskabet.

 1. Generalforsamlingen skal træffe beslutning om genoptagelse af selskabet. 
 2. Beslutningen kræver vedtægtsændringsmajoritet. 
 3. På generalforsamlingen skal der også vælges ny ledelse og revisor. 
 4. Hvis selskabet har afsluttet en regnskabsperiode, skal ejerne på generalforsamlingen også godkende og indberette årsrapporten. 
 5. Generalforsamlingen finder sted, når selskabet er oversendt til tvangsopløsning ved skifteretten. 
 6. Generalforsamlingen skal træffe beslutning med 2/3 af de afgivne stemmer og 2/3 af den på generalforsamlingen repræsenterede selskabskapital. 
 7. Selskabets ledelse fratræder automatisk, når selskabet bliver oversendt til tvangsopløsning. 
 8. For at selskabet kan genoptages, skal ejerne på generalforsamlingen træffe beslutning om at genoptage selskabet. 

3 spørgsmål og svar om genoprettelse af kapitalselskaber

Et kapitalselskab (virksomhed) kan genoptages (blive genoprettet) af dets kapitalejere (ejere), hvis udbetaling efter en fastsat lov (angivet i loven) ikke er påbegyndt. Det er en betingelse for genoptagelsen (at virksomheden bliver genoprettet), at der vælges ledelse og eventuel revisor, og at der udarbejdes en erklæring af en vurderingsmand, om, at kapitalen er til stede. Selskabskapitalen (virksomhedens kapital) skal nedskrives til det beløb, der er i behold. Er selskabskapitalen herefter mindre end kapitalkravet (den kapital, der kræves for at danne virksomheden), skal den bringes op til mindst dette beløb.

Genoptagelse – Svar på spørgsmål og gode råd

 1. Hvad kan virksomhedens kapitalejere gøre, hvis virksomheden ikke har overholdt en lov angivet i loven?

Kapitalejerne kan genoptage virksomheden ved at vælge en ledelse, eventuelt sætte en revisor ind, og få udarbejdet en erklæring af en vurderingsmand, der bekræfter, at kapitalen er til stede.

 1. Hvad skal virksomhedens kapital være for at overholde kapitalkravet?

Selskabskapitalen skal være mindst det beløb, der kræves for at danne virksomheden.

 1. Hvis selskabskapitalen ikke er nok, hvad skal der så gøres?

Kapitalen skal bringes op til mindst det beløb, der kræves for at danne virksomheden.

 1. Gode tips til next step: 
 • Find ud af, hvordan loven regulerer genoptagelse af kapitalselskaber. 
 • Vælg en ledelse og revisor, der kan hjælpe med at genoprette virksomheden. 
 • Få en vurdering af, om selskabskapitalen er til stede. 
 • Sørg for, at selskabskapitalen nedskrives til det beløb, der er i behold. 
 • Bring kapitalkravet op til mindst dette beløb, hvis det er nødvendigt. 
 • Sørg for, at der udarbejdes en erklæring om, at kapitalen er til stede. 
 • Rådgiv medarbejderne om, hvordan de bedst kan hjælpe til med genoprettelsen.