Indhold

Styrk dit teams samarbejde ved brug af LEGO Serious Play

I langt de fleste virksomheder og organisationer arbejdes der i dag tæt på tværs af afdelinger, funktioner og roller. Et godt samarbejde er således blevet en afgørende faktor, når det kommer til at nå udspecificerede målsætninger og planer.

Men i mange tilfælde kommer kvalitetssamarbejde ikke af sig selv, selvom de involverede parter er bekendte med vigtigheden af denne – Og de kan der være flere årsager til hvorfor.

 

Karakter og individualiteter

Ikke to personer er ens, selvom at de kan dele nogle fælles karaktertræk med hinanden. I mange virksomheder er for eksempel på en leder fra Økonomi og regnskabs afdeling sammenlignet med en fra Marketing eller Salg.

Disse forskelle vil selvfølgelig have en påvirkning på samarbejdet og dermed på resultaterne. Er forskellene alt for store, eller er der mistillid mellem lederne af den eller anden årsag, kan det have markant negativ indvirkning på samarbejdet.

Er I seriøse om at nå jeres målsætninger og forbedre performance af jeres lederteam og dermed resten af organisationen, bør I arbejde aktivt med teamudvikling.

 

Hvad indebærer teamudvikling?

I bund og grund kan teamudvikling omfatte flere forskellige ting, men fælles for dem alle er, at de er forløb, hvis fokus ligger på udviklingen og bedring af det pågældende team. Forløbene vil være styret af en Erhvervscoach, hvilket er en faglig uddannet person, som har den nødvendige teoretisk og praktiske erfaring til at facilitere teamudvikling.

Forløbene kan gøre brug af forskellige metoder, med henblik på at styrke samarbejdet. En af disse metoder er blandt andet LEGO Serious Play.

 

Hvad er LEGO Serious Play?

Selvom at det kan virke barnligt at skulle ”lege” med LEGO omkring et forretningskritisk emne, er LEGO Serious play metoden en effektiv dokumenteret metode. Som navnet antyder gør metoden brug af legoklodser og figurer, hvor lederteamets medlemmer bygger deres bud på løsninger eller svar til et givent problem eller emne.

Lego klodserne og figurerne bliver brugt i en sammenhæng, hvor fokusset ligger på tillidsskabende og styrkelse af indbyrdes relationer. Hvilke emner der bliver taget op, afhænger af dit lederteams målsætning og nuværende udfordring / udfordringer.

Men nogle af de mener som oftest berøres er:

  • Projektstyring
  • Strategiudvikling
  • Kulturudvikling
  • Storytelling
  • Organisatorisk læring

 

Seriøs leg med klodserne

En af de grundlæggende antagelser i Lego Serious Play metoden er, at de bedste resultater opnås gennem kreativitet, hvilket hurtigst og mest effektivt opnås gennem leg. Der vil typisk her, blive taget et relevant og forretningskritisk emne op, hvorefter deltagerne vil bygge og ”lege” med deres svar på det pågældende emne.

En fordel ved brugen af metoden er, at I får hjælp af en professionel facilitator, således at kvaliteten af forløbene bliver opretholdt og sikret. På den måde kan I være sikre på, at I får de bedste forudsætninger for mærkbare resultater.