Indhold

Patientskadeerstatning og udbetaling

Som forsikringsselskab er det afgørende at have styr på, hvornår ens kunder er berettiget sin patientskadeerstatning. Der er, som altid når der er penge involveret, en masse regler og krav, der skal overholdes, når der opstår en erstatningssag. I nogle tilfælde er der tale om en utrolig stor sum penge. Derfor bør man som forsikringsselskab også have styr på alle regler indenfor området. Fejl eller forkerte beregninger kan have store økonomiske konsekvenser i den enkelte sag.

 

Hvad påvirker udfaldet af patientskadeerstatning?

Der er flere forskellige faktorer, der påvirker udfaldet af en sag om patientskadeerstatning. Kravet på erstatning findes i lovgivningen efter erstatningsansvarsloven. Nogle af de faktorer, der er afgørende, når størrelsen på erstatningen skal findes, er blandt andet varigt mén. Har man som patient modtaget behandling eller medicin, som har resulteret i varige mén, er det muligt at få godtgørelse for netop det. Når der er tale om en sag om patientskadeerstatning, vil der derfor altid foretages en vurdering af, hvilke konsekvenser fejlbehandlingen eller -medicineringen vil have fremadrettet.

 

Ikke alene méngraden har betydning for sagen om patientskadeerstatning. Patienter kan også søge patientskadeerstatning på baggrund af tabt arbejdsfortjeneste eller tab af erhvervsevne. Hertil kommer naturligvis erstatning for svie og smerte, og de udgifter, der måtte have været i forbindelse med behandling og efterfølgende mén.

 

De mange faktorer vurderes i den enkelte sag, og er afgørende for det udfald sagen måtte få.

 

Hvornår skal der udbetales patientskadeerstatning?

De patienter, som måtte opleve efterfølgende mén eller andre af ovenstående faktorer, kan anmelde den påførte skade på Patienterstatningens hjemmesiden. Andre søger assistance ved patientvejledere, fordi processen virker for uoverskuelig. Fælles for alle måderne, hvorpå man kan forsøge at modtage patientskadeerstatning, er, at det altid er en anmeldelse. Det betyder også, at hver enkelt sag skal vurderes. Har man søgt i forbindelse med varige mén og tabt arbejdsfortjeneste, skal det altså kunne dokumenteres, at både mén og tabt arbejdsfortjeneste er reelle, og som kræver godtgørelse eller erstatning.

 

Der er altså ingen garanti for, at anmeldelsen går igennem, og forsikringsselskabet skal udbetale den omtalte patientskadeerstatning. For nogle vil processen over at skulle anmelde og dokumentere være for meget at håndtere oveni behandling og medicinering. Der er derfor en del mørketal i statistikken om, hvor mange der er berettiget til patientskadeerstatning. Som forsikringsselskab har man ikke meget at sige i disse sager. Er der dokumentation nok til at underbygger anmeldelsen, er det forsikringens opgave at udbetale erstatningen.

 

Det, der kan være afgørende for, hvor mange sager forsikringsselskabet kommer til at kæmpe med, er, opdelingen i forsikringsselskabets grupper. Afhængig af, hvordan forsikringsgrupperne inddeles, vil ikke alle prioritere en gruppe, hvor erstatningskravet er så højt. Derfor bør man som forsikringsselskab tænke nøje over den opdeling af forsikringsgrupper, der laves.