Indhold

Kom i gang med digital medarbejdertræning

Supplér medarbejdertræning med digitale løsninger

Medarbejdertræning handler om viden, og om på bedst mulig måde at sørge for viden bliver omsat til kompetencer og færdigheder hos dine medarbejdere. 

 

Eller sagt på en anden måde, så er medarbejdertræning kunsten at sørge for, at dine medarbejdere altid har de bedste forudsætninger for at kunne gøre det bedst muligt, når de er på arbejde.

 

Der er mange kilder til viden og medarbejdertræning, og de fleste er allerede etablerede metoder i jeres forretning. Medarbejderhåndbøger, sidemandsoplæring, mentorprogrammer, opslagstavler, laminerede to-do lister, medarbejderkurser og medarbejdermøder er bare en række af kilderne til overlevering af viden for at optimere dagligdagen.

 

Flere virksomheder er også begyndt at kigge på digital medarbejdertræning, som en måde at sætte deres medarbejdere i stand til at gøre et godt stykke arbejde. Og det er ikke fordi, at digital træning er noget nyt, der er bare blevet flere og nemmere måde at gøre det på end det var tilgængeligt tidligere. Det betyder også, at flere virksomheder nu føler sig klar til at tilføje digital læring, som en del af deres måder at formidle viden til medarbejdere på.

 

Kært bare har mange navne som e-learning, online træning, mikro-læring, digitale learning nuggets og sikkert en del flere. Fælles er dog, at de ved hjælp af digitale formater formidler viden og træning til medarbejdere uden at medarbejdere behøver at være fysisk tilstede på jobbet.

 

Går I med tanker om at afprøve digitale løsninger til medarbejdertræning, som et vagtplanlægningssystem, så følger her en række argumenter for at komme i gang:

 

Medarbejdertræning når som helst og hvor som helst

Digital medarbejdertræning kommer med stor fleksibilitet. Træningselementer kan tilgås af medarbejdere, når som helst og hvor som helst, på deres egne mobiler. Dette kan effektivere træningen af medarbejdere, og virksomheden kan spare ressourcer på tabt arbejdstid, samtidig med at man styrker indlæringen. Hvis en virksomhed er spredt over mange lokationer giver det også forretningsmæssigt god mening at tilbyde de samme digitale træningselementer for at standardisere læringen.

 

Gøre sidemandsoplæringen digital

Brug dine egne erfarne medarbejdere til at lære fra sig digitalt. Med en mobiltelefon kan I optage relevante sekvenser af forskellige processer og lægge dette live til andre medarbejdere på tværs af lokationer. Det sparer jer for gentagelser i oplæring og i antallet af spørgsmål fra medarbejdere.

 

Giv viden på forskellige måder og i små mængder

De digitale formater giver mulighed for at dele viden i både tekst-, lyd- og billedformat på tværs af medarbejderroller og lokationer. Arbejdsprocesser, tips og tricks, og to-do opgaver kan demonstreres i videoformat og følges op med en quiz for at sikre korrekt indlæring. Serveres dette i små bidder af information er der som regel også større chance for, at dette huskes bedre. 

 

Få nye medarbejdere onboardet hurtigere

Oplæring af nye medarbejdere er ofte tidskrævende – og tager enten dig eller din erfarne medarbejdere væk fra andre opgaver. En digital onboarding kan frigøre tid, ved at sørge for, at de mest generelle informationer og viden lægger tilgængelige for alle nye medarbejdere. Det kan være alt fra en velkomsthilsen til forklaring af de mest gængse arbejdsopgaver. Den nye medarbejder kan tilgå dette materiale fra sin egen telefon, og gense hvis noget er uklart første gang. Det kan give en nemmere onboarding og færre spørgsmål fra nye medarbejdere.