Indhold

Din årsrapport skal laves en gang årligt

Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten skal offentliggøres inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Årsregnskab

Et årsregnskab er din virksomheds regnskab for et kalenderår. Årsregnskabet består af en resultatopgørelse, en balance samt en egenkapitalopgørelse. Resultatopgørelsen viser, hvordan din virksomheds indtægter og udgifter fordeler sig. Balance viser virksomhedens aktiver og passiver, og egenkapitalopgørelsen viser, hvor meget virksomheden ejer af sig selv. Årsregnskabet skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside eller på en anden offentligt tilgængelig hjemmeside.

Årsregnskabsanalyse

En årsregnskabsanalyse er en undersøgelse og vurdering af et selskabs årsregnskab. Formålet med en årsregnskabsanalyse er at give et overblik over selskabets økonomiske situation, og at give et bud på, hvordan selskabet vil klare sig i fremtiden. En årsregnskabsanalyse kan bl.a. give svar på følgende spørgsmål:

  • Hvordan har selskabet klaret sig økonomisk det seneste år?
  • Hvilke forhold har påvirket selskabets økonomi det seneste år?
  • Hvordan ser selskabets økonomi ud fremadrettet? En årsregnskabsanalyse kan være en god måde at få et overblik over, hvordan din virksomhed klarer sig økonomisk, og hvordan dens fremtid ser ud.

Hvad indeholder et årsregnskab af?

Et årsregnskab indeholder følgende oplysninger:

  • Resultatopgørelse
  • Balance
  • Egenkapitalopgørelse
  • Noter

Resultatopgørelse

En resultatopgørelse viser, hvordan du har brugt dine penge det seneste år. I resultatopgørelsen kan du se, hvad du har tjent på dine varer eller ydelser, og hvad du har brugt de tjente penge på. Resultatopgørelsen viser, hvordan din virksomheds indtægter og udgifter fordeler sig.

Balance

En balance viser, hvad din virksomhed ejer, og hvad den skylder. Balance opdeles i aktiver og passiver. Aktiver er det, som din virksomhed ejer, og det er alt, der kan sælges til penge. Det kan være maskiner og inventar, bygninger og fast ejendom, beholdninger af varer og tilgodehavende fra kunder. Passiver er det, som din virksomhed skylder. Det kan være lån, gæld til leverandører og skyldig skat. Passiver kan også være kapital og egenkapital. I balancen vises aktiver og passiver på to sider. Passiver er altid lig med aktiver.

Egenkapitalopgørelse

Egenkapitalopgørelsen viser, hvor meget virksomheden ejer af sig selv. Egenkapitalen viser, hvor mange penge du har investeret i din virksomhed. Det kan være penge, som du har indskudt i virksomheden gennem årene, eller det kan være dine personlige beholdninger af værdipapirer, som du har indskudt i virksomheden.

Noter

Noter er en del af regnskabet, og de er med til at give yderligere information om virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold. Noterne kan indeholde følgende oplysninger:

  • Skattemæssige indregninger af afskrivninger.
  • Værdiansættelse af aktiver og passiver.
  • Revisorpåtegning.