Indhold

Lagerstyringssystem skal sikre virksomheden den rette beholdning

Lagerstyring refererer til processen med at planlægge, organisere og kontrollere alle aktiviteter relateret til lagerbeholdningen i en virksomhed. Dette omfatter alt fra indkøb, modtagelse, opbevaring og håndtering af varer til plukning, pakning og forsendelse til kunderne.

Formålet med lagerstyring er at sikre, at virksomheden har tilstrækkelig mængde af de rigtige varer til rådighed på det rigtige tidspunkt, samtidig med at man undgår overskydende lager, hvilket kan medføre unødvendige omkostninger og pladeproblemer.

 

Lagerbeholdningsstyring: Overvågning af lagerbeholdningen for at sikre, at der er tilstrækkelige mængder af varer til rådighed for at imødekomme efterspørgslen, samtidig med at man undgår overskydende lager, der kan føre til øgede lagringsomkostninger og risiko for forældelse.

 

Lagerplacering: Organisering af lageret for at optimere lagerpladsen og gøre det muligt for medarbejdere at finde og plukke varer hurtigt og effektivt.

 

Plukningsmetoder: Bestemmelse af den mest effektive metode til at plukke varer fra lageret baseret på faktorer som efterspørgsel, lagerlayout og arbejdskraftens tilgængelighed.

 

Leveringsstyring: Koordinering af modtagelse af indgående varer fra leverandører og levering af udgående varer til kunder, hvilket kan omfatte oprettelse af forsyningskæder og indgåelse af kontrakter med leverandører og transportører.

 

Teknologianvendelse: Implementering af lagerstyringssystemer og -teknologier, såsom lagerstyringssoftware, stregkodescannere og automatiserede lagersystemer, for at optimere lagerets effektivitet og nøjagtighed.

 

Ved at implementere effektiv lagerstyring kan virksomheder minimere omkostninger, forbedre kundeservice og øge konkurrenceevnen på markedet. Det er en afgørende komponent i enhver virksomheds drift, især i brancher med komplekse forsyningskæder og store volumener af varer.

 

Vigtige fordele ved et automatisk lagerstyringssystem

 

Batchplukning er en strategi inden for lagerstyring, hvor flere ordrer eller enheder af varer plukkes og behandles samtidigt som en gruppe eller “batch”. I stedet for at plukke og behandle ordrer individuelt, kombineres flere ordrer eller varer, der skal behandles, og plukkes på én gang for at optimere effektiviteten og reducere plukketiderne.

 

Denne tilgang er især nyttig i situationer, hvor mange ordrer indeholder de samme varer eller produkter, eller hvor der er lignende varer, der skal behandles på samme tid. Ved at gruppe ordrer sammen kan man undgå gentagne ture til de samme steder i lageret og dermed reducere den tid, der bruges på at plukke og behandle hver ordre individuelt.

 

Batchplukning kan udføres på forskellige måder afhængigt af virksomhedens behov og lagerets layout. For eksempel kan det indebære at plukke varer fra flere lagerpladser eller hylder samtidigt og derefter sortere dem senere i processen. Det kan også indebære at bruge specielle plukkevogne eller -systemer, der er designet til at håndtere flere ordrer på én gang.

 

Fordelene ved batchplukning inkluderer øget effektivitet, reducerede plukketider, lavere omkostninger og muligheden for at håndtere større volumener af ordrer på en mere strømlinet måde. Det kan også bidrage til at reducere fejl og forbedre nøjagtigheden af ordrebehandlingen, da varer plukkes og behandles sammen i stedet for individuelt.


Metoder og begreber der bruges indenfor lagerstyring

Udover batchplukning er der flere andre begreber og metoder, der anvendes inden for lagerstyring. Nogle af de mest almindelige inkluderer nedenstående. 

 

FIFO (First-In, First-Out): Dette princip indebærer at bruge de ældste varer i lageret først for at sikre, at produkterne ikke udløber eller bliver forældede. FIFO anvendes typisk i brancher, hvor varernes holdbarhed er vigtig, f.eks. fødevare- og medicinalindustrien.

 

LIFO (Last-In, First-Out): Modsætningen til FIFO, LIFO-princippet indebærer at bruge de nyeste varer, der ankommer til lageret, først. Dette kan være fordelagtigt i situationer, hvor varernes værdi stiger over tid, da det kan reducere skatter og øge likviditeten.

 

ABC-analyse: Dette er en metode til lagerstyring, hvor produkterne klassificeres i grupper baseret på deres værdi og betydning for virksomheden. A-klassen omfatter de mest værdifulde varer, mens C-klassen omfatter de mindre værdifulde varer. Dette hjælper med at prioritere lagerbeholdningen og optimere lagerbevægelserne.

 

Just-in-Time (JIT): Dette er en strategi, hvor varer modtages fra leverandører, når de er nødvendige, og ikke før. Formålet er at reducere lageromkostninger ved at minimere beholdningen og undgå overskydende lager.

 

Cross-Docking: Dette er en logistikpraksis, hvor indgående varer straks omlæsses fra indgående transportmidler til udgående transportmidler med minimale eller ingen lagringsomkostninger. Dette hjælper med at reducere lagerbeholdningen og fremskynde leveringstiden.

 

Justerbar reolplacering: Dette indebærer at organisere lageret, så de mest efterspurgte varer er let tilgængelige og placeret tættere på plukningsområderne. Dette kan øge effektiviteten og reducere plukketiderne.

 

Disse begreber og metoder er blot nogle eksempler på de forskellige tilgange, der kan anvendes inden for lagerstyring for at optimere lagerets funktioner og forbedre driftseffektiviteten.